Dünyadaki İklim Tipleri Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir ?

Dünya Üzerinde Yer Alan İklimler Ve Bunların Dağılışlarına Göre Genel Özellikleri Hakkında Gerekli Bütün Bilgiler.

Çok önemli olan dünyada meydana gelen iklimsel değişiklikler ile ilgili faydalı bilgiler.

Ansiklopedi sitelerinden alınan genel coğrafik bilgiler dünya iklimleri hakkında genel açıklama:

İklim Çeşitleri ve Yağış Rejimleri nedir:

Ekvatoral iklim : Bütün yıl düzenli ve bol yağıŞ alır.
Sayan iklimi : Yaz mevsimi yağışlı, kış mevsimi kurak geçer.
Muson iklimi: Yazlar yağışlı, kışlar kurak geçer.
Akdeniz iklimi : Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
• Okyanus iklimi : Her mevsim yağış alır.
• Çöl iklimi : Belli bir yağış rejimi yok.
• Tundra iklimi : Sıcak devresi yağışlı
• Kutup iklimi : Yağış çok az ve kar şeklinde
ÖZETLE
• Farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasında enlem en önemli etmendir.
• Bir ülkede değişik büyük iklim tiplerinin görülmesi enlem farkının fazla olması ile ilgilidir.
• Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tipi Sert Karasal’dır.
• Ekvatoral iklimde hep yaz, kutup ikliminde ise hep kış mevsimi yaşanır.
• Yağış rejimi en düzenli olan iklim tipleri Ekvatoral ve Okyanus İklim leridir.
• Sayan, Muson ve Sert karasal iklim tipleri en fazla yağışı yaz mevsiminde alırlar.
• Avrupa kıtasında çöl iklimi görülmez.
• Günlük sıcaklık farkı çöl ikliminde en fazladır.
• Akdeniz, Okyanus ve karasal iklim tiplerinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
• Kutup, Çöl, Ekvatoral ve Tundra iklimleri yerleşmeye uygun değildir.
• Ekvatoral iklimde insanlar yerleşme için yüksek yerleri seçerler.
• Enlem farkı fazlalığı nedeniyle iklim çeşitliliği- nin en fazla olduğu kıtalar Amerika ve Asya’dır.
İklim koşulları açısından yerleşmeye en elverişli kıta Avrupa’dır.
Dönencelerin geçmesi nedeniyle çöl ikliminin en yaygın olduğu kıta Afrika’dır.
Akdeniz İkliminde kar yağışı ve donma olayı ender olarak görülür.
ekvatoral ve Muson, en fazla yağış alan iklim tipleridir.
Bir bölgede görülen iklim özellikleri hakkında en doğru bilgiyi doğal bitki örtüsü verir.
— Doğal bitki örtüsü,
— Yetiştirilen tarım ürünleri
— Toprak türleri
— Akarsu rejimi
— Konut tipleri
bir bölgenin iklim tipi hakkında bilgi verir. İklim; Doğal bitki örtüsü
Tarım etkinlikleri
Toprak türleri
Akarsu rejimleri
Ekonomik faaliyetler
Konut tipleri
Nüfus dağılışı
Hayvan dağılışı
Giyim kuşam şekli üzerinde etkilidir.
İspanya ve Fransa’da Akdeniz, Karasal ve Okyanus ikliml tiplerinin üçüde görülür.
Farklı iki ülkede aynı tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi iklim tiplerinin benzerliğine kanıttır.
Sert karasal iklim tipi, karaların az yer tutması nedeniyle Güney Yarımkürede pek etkili olmaz.
Ekvatoral, Ilıman Okyanus ve Sert Karasal iklim tiplerinde ormancılık önemli bir ekonomik faaliyettir.
Çöl ve karasal iklim tiplerinde ker*** evler, ekvatoral, sayan, muson ve okyanus iklimlerinde ise ahşap evler yaygındır.
Kutuplara gidildikçe düşük sıcaklık nedeniyle tarım ürünlerinin yetiştirilemediği sınıra “tarımın kutup sınırı” adı verilir. Bu sınır kara-deniz dağılışı ve akıntılara bağlı olarak sapmalar gösterir.
Tropikal karaların batı kıyılarındaki soğuk su akıntıları kıyılarda çölleşmeye neden olmuştur.
Kuru tropikal hava kütlelerinin etkisi nedeniyle Akdeniz ülkeleri yazın yağış almaz.
Kuraklık ve düşük sıcaklık insanların ekonomik etkinlik alanlarını sınırlar.
Ağaç türlerinin yatay ve düşey yönde değişmesinin nedeni sıcaklık ve yağıştır.

Dünya’nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir.

Makroklimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. Yurdumuzda buna örnek: Iğdır’da pamuk tarımı yapılabilmesi ve Rize’de turunçgiller tarımı yapılabilmesidir.

A.SICAK İKLİMLER

EKVATORAL İKLİM

Görüldüğü yerler: 10 kuzey ve güney enlemleri arsında etkilidir.

Özellikle Amazon ve Kongo Havzaları ile Malezya , Endonezya,

Filipinler ve Papua Yeni Gine’de etkilidir.

Özellikleri

• Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C’nin üstündedir.

• Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir (1-2 °C civarında). Sebepleri : Güneş ışınlarının bütün yıl dike yakın açıyla düşmesi ve nemliliğin fazla olmasıdır.

• Her mevsim düzenli yağış alır. Fakat en fazla yağış güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği tarihlerde görülür. Buharlaşma arttığı için.

• Yağışlar oluşum bakımından Konveksiyon yağışlarına örnektir.

• Yıllık yağış miktarı 2000 mm ‘nin üstündedir.

Bitki örtüsü bütün yıl yeşil kalan sık ve uzun boylu yağmur ormanlarıdır.

Yağışların fazla olması ve yüksek sıcaklık kimyasal çözülmeyi artırmıştır.

Topraklar fazla yıkandığı için verimi düşüktür ve kırmızı renkli Laterit topraklarıdır.

Ekvatoral bölgede 1000 m nin altındaki yerlerde sık orman örtüsü, bataklıklar, yüksek sıcaklık ve nem sebebiyle nüfus çok seyrektir.

YAZLARI YAĞIŞLI TROPİKAL( Subtropikal-Savan) İKLİMİ

Görüldüğü yerler: Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında görülür (10-20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür)

Özellikleri

• Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer. Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi yağışlı , kışlar kuraktır.

• Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 °C nin üstündedir.

• Yıllık yağış miktarı 1000-1200 mm arasındadır.

Bitki örtüsü savandır. Savanlar uzun süre yeşil kalan , gür ve uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde yer altı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarında ormanlar görülür

MUSON İKLİMİ

Görüldüğü yerler: Muson rüzgarlarının etkili olduğu Güney, ve Güneydoğu etkilidir. Avustralya’nın kuzeyinde ve Doğu Afrika’da Madagaskar adasında etkilidir.

Özellikleri

• Muson rüzgarlarından dolayı bu iklimde yaz mevsimi yağışlı , kışlar kuraktır. Bu yönüyle savan iklimi ile benzerlik gösterir.

• Sıcaklık ortalaması bütün yıl 10 °C nin üstündedir.

• Yıllık sıcaklık farkı Savan iklimine göre fazladır.

• Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm civarındadır. Ancak kıyı kesimlerde bu yağış miktarı çok daha fazla olabilmektedir. Örnek Hindistan’ın kuzey doğusunda yer alan Çerapunçi 12000 mm yağış almaktadır (Dünyanın en fazla yağış alan yeridir).

Bitki örtüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı muson ormanlarıdır.

ÇÖL İKLİMLERİ

Yıllık yağış miktarı 150 mm nin altında olan bölgelerde çöl iklimleri görülür.

Çöl iklimleri görüldüğü yere göre;

a-Sıcak Çöller ( Tropikal)

Dönenceler çevresinde görülür. Oluşmasında dünyanın günlük hareketinden kaynaklanan dinamik yüksek basınç etkilidir.

• Mutlak ve bağıl nem çok düşüktür. Bu sebeple günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklimdir.

• Belirli bir yağış mevsimi yoktur.bazı yıllar hiç yağış olmayabilir.

• Mekanik çözülmenin en fazla olduğu iklimdir.

• Yıllık sıcaklık farkı günlük sıcaklık farkı kadar yüksek değildir. Çünkü güneş ışınları bu alanlara yıl boyunca dike yakın açıyla düşmektedir.

Bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Cılız ot ve çalılıklarla kaktüs iklimin doğal bitki örtüsünü oluştururlar.

Çöllerde yer altı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu veya çıktığı yerler olan vahalar canlı yaşamı için elverişli yerleri oluşturur. Vahaların en önemli tarım ürünü hurmadır.

b- Karasal Çöller

Ilıman kuşak kara içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür. Buralarda çöl özellikleri görülme sebebi yağış azlığıdır.

Görüldüğü yerler: Kızılkum (Özbekistan), Karakum (Türkmenistan), Gobi (Moğolistan),

B-ILIMAN KUŞAK İKLİMLERİ

ILIMAN OKYANUS İKLİMİ

Görüldüğü yerler: Genel olarak, 30° – 60° enlemleri arasında, karaların batı kıyılarında görülür. Batı Rüzgarları ve sıcak su akıntıları etkisiyle oluşan iklim tipidir. Yurdumuzda Karadeniz kıyılarında bu iklime benzer iklim şartları görülür.

Özellikleri:

• Yazlar serin, kışlar ılıktır. Her mevsim yağışlıdır.

• En sıcak ay ortalaması 24-25 °C, en soğuk ay ortalaması 5-7 °C dir. Yıllık ortalama 13-15 °C dir.

• Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Nemlilik fazla olduğu için.

• Yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır. Yükseltisi fazla olan yerlerde bu miktar artmaktadır.

• En fazla yağış Sonbaharda, en az yağış ilkbaharda görülür.

• Yağış oluşumu yamaç yağışı şeklindedir.

Bitki örtüsü yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde çayırlar bulunur.

AKDENİZ İKLİMİ

Görüldüğü yerler:

Genel olarak, 30° – 40° enlemleri arasında görülür.

Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ( Libya ve Mısır hariç. Buralarda görülmeme sebebi yer şekillerinin engebesiz olmasıdır.)

Avustralya’nın güneybatısı, G. Afrika Cumhuriyetinde Kap bölgesi, Şili’nin orta kesimleri ve Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde etkilidir

Akdeniz iklimi yurdumuzda; Akdeniz,Ege ve G.Marmara kıyıları ile G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında görülür.

Özellikleri

• Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır.

• Yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır.

• En sıcak ay ortalaması 28-30°C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama 18°C dir.

• Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür.

• En fazla yağış kışın , en az yağış yazın düşer.

• Kışın görülen yağışlar Cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu ikimde görülür.

• Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 600-1000 mm arasındadır.

Bitki örtüsü ; kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Makiler,, kısa boylu, sert yapraklı, kuraklığa dayanıklı, bodur bitkilerdir. Mersin, defne, kocayemiş,keçiboynuzu, zakkum, zeytin, süpürge çalısı gibi bitkiler başlıca maki türleridir.

STEP İKLİMİ

Görüldüğü yerler: Sıcak ve ılıman kuşak kara içlerinde görülür. Yurdumuzda İç Anadolu Bölgesinde ve Ergene Bölümünde görülen karasal iklim buna örnektir.

Özellikleri

• Yazlar sıcak ve kurak , kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.

• En sıcak ay ortalaması 20-25 °C dir. En soğuk ay ortalaması da 0- (-2) °C dir.

• En fazla yağış ilkbaharda, en az yağış yazın düşer.

• İlkbaharda görülen yağışlar genelde konveksiyon (Kırkikindi) yağışı şeklindedir.

• Yıllık yağış miktarı 300-500 mm civarındadır.

Bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz başlarında kuruyan küçük boylu ot topluluğudur. Buna step (bozkır) bitki örtüsü denir. Bozkır bitki örtüsü içinde geven ,, gelincik, çoban yastığı gibi bitkiler yer almaktadır.

Karasal iklimlerde ormanların www.gelsinler.net ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara antropojen bozkır denir. Bu tür bozkırlar, ormanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıktığından yer yer orman ağacı topluluklarına rastlanır.

ORTA KUŞAK KARASAL İKLİM

Görüldüğü yerler: Deniz etkisinden uzak kara içlerinde ve ılıman kuşak karalarının doğu kıyılarında (soğuk su akıntısından dolayı) görülür. Yurdumuzda ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum –Kars Bölümünde görülen karasal iklim buna benzer.

Özellikleri:

• Kış erken gelir, çok soğuk olur. Kar ortalama 80-90 gün toprak üstünde kalır. Yaz da erken gelir ve çok sıcak olur. Karlar hızla erir.

• En sıcak ay ortalaması 20 °C civarındadır. Bazen sıcaklık 30 °C ye kadar çıkabilmektedir.

En soğuk ay ortalaması –10 °C civarındadır. Bazı günler –40 °C ye kadar sıcaklığın düştüğü de gözlenebilmektedir.

Yıllık sıcaklık ortalaması 3-5 °C dir.

Yıllık sıcaklık farkı 40-50 °C ye kadar ulaşabilmektedir.

• En fazla yağış ilkbahar ve yaz dönemlerinde düşmektedir. Karasallık arttıkça yağışlar yaz mevsimine kaymaktadır. Ör. Erzurum –Kars bölümünde olduğu gibi.

• En az yağış kışın düşmektedir ve kışın düşen yağışlar kar şeklindedir.

• Yıllık yağış ortalaması 500-600 mm civarındadır.

Doğal bitki örtüsü bozkırdır (yaz yağışlarının fazlalığından dolayı alpin çayır şeklindedir.)

Yağışın fazla olduğu yerlerde iğne yapraklı ormanlar (Tayga) vardır.

Sibirya ve Kanada da iğne yapraklı ormanlara tayga ormanları adı verilir. Taygalar,

C- SOĞUK KUŞAK İKLİMLERİ

TUNDRA İKLİMİ

Görüldüğü yerler: Sibirya, İskandinavya Yarımadasının kuzeyinde, Kanada’nın kuzeyinde, Grönland adasının kıyı kesimlerinde görülür.

Özellikleri:

En sıcak ay ortalaması 10 °C yi geçmez. Kışın sıcaklık –30, -40 °C’lara kadar iner.

Toprak yılın büyük bir kesiminde donmuş haldedir. Sadece yazın sıcaklığın artması ile toprağın üst kısmındaki buzlar erir ve bataklıklar oluşur.

Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır Taklamakan (Çin) çölleridir. sürekli yeşil kalabilen deve dikeni Dünya ormanlarının % 15′ini oluştururlar.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Facebook İnternet Sayfamızı Beğenip Yorum Yapmayı İhmal Etmeyiniz.

You might also like

Msn Farklı Yazı Stilleri Şekilleri Karekterleri Tipleri
Msn Değişik Yazı Stilleri, Şekilleri, Tipleri, Tipi İndir, Programı, Karekterleri, Yazma, İfadeleri...
22 Kasım Çok Güzel Hareketler Bunlar Hepsini İzle
22 Kasım çghb izle,Çok Güzel Hareketler Bunlar 22 Kasım izle,bkm 22 kasim, bkm mutfak 22 kasim tek...
Çok Güzel Hareketler Bunlar 14 Mart İzle
14 Mart Çok Güzel Hareketler Bunlar Programında Ersin Rap ca Abo Vış Aney Diyerek Şarkı Söylüyor....
Bedava Domain Nasıl Alırım
BEDAVA SİTE,BEDAVA DOMAİN,BEDAVA HOSTİNG - Bedava hosting, Ücretsiz (internet) web sitesi proğramlama...

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Duyuru:
*Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır. Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır.
*Sitemizde Bulunan Videolar Yahoo, Google, İzlesene, Youtube Gibi Siteler Üzerinden Oynatılmaktadır.
*Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır. Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz.
*Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibat Kurmanız Yeterli Olacaktır.

Yorumlar (2)

 

 1. zeki diyor ki:

  ben kısa yazıyom up uzun şey çıkıyo :(

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. seher diyor ki:

  ya bn bnlrı ztn bldm ılıman iklim kıtasal iklim ve dağlık bölge iklimini aryrmlütfen yrdmc olun

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Yorum Gönderim