Matematik Dersinde Kullanılan Materyaller Ve Örnekleri

Matematik Derslerinde Genellikle Kullanılan Materyaller Ve Örnekleri Hakkında Bilgiler ?

Aşağıda bu ders materyallerine bakalım arkadaşlar.

Sırasıyla Materyallerin adları ve yapılış hazırlanışları yazılmıştır:

Materyal Adı: Aynada Kim Var
Ders: Matematik
Sınıf: 2
Öğrenme Alanı: Geometri
Alt Öğrenme Alanı: Simetri
Beceriler: İletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, eleştirel düşünme
Kazanımlar: Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler, uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. Simetriyi modelleri ile açıklar.
Araç-Gereçler: Simetrik şekiller, simetrik nesneler, düz ayna,sarı, siyah, kırmızı, turuncu fon kartonları, sunta, mukavva

Materyalin Yapılışı:
1) Kalp,ağaç,ampul vb simetrik resimler bulunur.
2) Bu simetrik resimlerin şekillenmesi için mukavva ve fon kartonu kullanılır.
3) Her resimden iki tane aynı boyutta şekiller yapılır.
4) Bu şekillerden birini tam olarak, birini ise ortadan simetriyi yansıtacak şekilde ayrılır.
5) İçine eşit olarak ayrılmış kalbin konulacağı kutucuk içine yerleştirilecek şeklin boyutları göz önünde bulundurularak hazırlanır.
6) Aynanın materyal üzerindeki konumu bir kutu oluşturularak gizlenir. Burada amaç öğrencinin dikkatini bütün ders boyunca aynaya çekmemesi ve aynanın kesici bir alet olmamasıdır.
7) Materyalin ana iskeletini oluşturan çerçevenin sağlam ve uzun ömürlü olması için sunta veya ağaç profille hazırlanır. Materyalin masada dik olarak durabilmesi için arkasına menteşeden küçük ayak yapılır.
8) Oluşturduğumuz tabloya sarı ve siyah kartonlardan arka fon yapılır.
9) Fonun ve simetrik şekillerin üzerine cırt cırt yapıştırılır. Cırt cırt sayesinde panoya şekiller yapıştırılır ve çıkartılır.

Materyalin Kullanılışı
Değerlendirme aşamasında kullanılır. Öğretmen bütün şekillerle ikiye ayrılmış şekilleri ilişkilendirir. İkiye ayrılmış şekiller üst üste getirilerek birbirinin eşi ve simetriği olduğu gösterilir. Son olarak öğretmen sağ üst köşedeki üstünde kırmızı kalbin bulınduğu büyük kutuyla öğrencilerin dikkatini çeker. Kutunun içerisinde yer alan aynayı yukarı doğru çeker. Öğrencilerden aynaya sırayla tam karşıdan bakmaları istenir ve aynada gördüğünüz görüntü gerçek görüntünüzün simetriğimidir sorusunu sorar

ADI: BAKIŞ AÇIM
DERS: Matematik
SINIF: 4
ÖĞRENME ALANI: Geometri
ALT ÖĞRENME ALANI: Açı ve Açı ölçüsü
KAZANIM: Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir

KULLANILAN MALZEMELER: Makas, yapıştırıcı, mukavva , fon kağıdı ,boya kalemleri

SÜRE: 3 saat

FİYAT: 3 milyon

KULLANIM AŞAMASI: Ders süresince ve değerlendirme aşamasında

HAZIRLANIŞI: 50×70 mukavva kağıdımıza öğrenciye vermek istediğimiz dar açı, dik açı ve geniş açıyı gösterecek şekilde yollar oluşturduk. Daha sonra bu yolda kavşaklara trafik ışıkları yerleştirdik. Bizim için önemli olan açıların adlandırılmasında, gerekli yerlerde ev, okul, ağaç gibi somut nesneler koyarak soyut olan matematik dersindeki açı kavramının somut şekilde anlatılmasını sağladık.

ÇARPIM TABLOSU

Dersin Adı: Matematik
Sınıf: 2. ve 3. Sınıf
Ünitenin Adı: Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi

ARAÇ-GEREÇLER

• 35*50 cm boyutunda 10 mukavva
• Sarı jelatin kaplık
• Tahta kalemi
• Renkli keçeli kalem
• Yapıştırıcı
• Fon kartonları
• Makas
• Maket bıçağı
• Para bandı
• İzola bant
• 35*50 cm’lik resim kağıdı

YAPILIŞI

Mukavvayı siyah kartonla kapladım. Kartonu mukavvanın arka tarafını da çevreleyecek şekilde kapladım. Ardından yapıştırdım. Daha sonra mukavvanın ön tarafına beyaz bir karton yapıştırdım. Bunlardan 10 tane yaptım. Sonra birlerden başlayarak sırasıyla her kartona bir rakamın çarpım tablosunu oluşturdum.6*6 cm kartonu çevreleyecek bir naylon kaplık yaptım.Bunları işlemlerim karşısına yapıştırdım.Bunların içine de 5*5 cm boyutundaki kartonlara işlemlerin sonuçlarını yazarak işlemlerin karşısına yapıştırdığım naylonların içine yerleştirdim
MALİYET
7,250 YTL
KAZANIMLAR
1-)Ritmik saydırmada kullanılabilir.
2-)Sayıların yerleri değiştirilebilir. Sonra çocuklardan düzeltmelerini isteyebiliriz.
3-) Ritmik saymaya dayalı örüntüler oluşturur.

KULLANILIŞI
Öncelikle çocukların dikkatini çekmek için öğretmen materyali çocuklara gösterir. Materyal duvara v.b. yere yapıştırılabilir. Ardından çocuklara işlemlere göre sonuçlar sorulur. Ardından işlemlerin karşısındaki sonuçlar karıştırılır. Çocukların kafadan doğru cevapları bulmaları sağlanır. Hem çocuklar cevapları kendileri doğru yere yerleştirir, hem de seviyesine göre hangi işlemleri kolay yapıyorsa onlardan başlayarak kendini geliştirir. Ayrıca çocukların işlemleri bizzat takip etmeleri işin içine girmeleri onları aktif kılar.

Materyalin Adı: Dört İşlem Panosu
Hedef: 1 basamaklı sayılarda 4 işlem ile ilgili tüm hedefler için uygundur.

Yapılışı:

2 adet büyük boy mukavva arasına renkli fon kartonu koyularak yapıştırılır.Üstte kalan mukavvada 15 adet pencere açılır.Akabinde üstte kalan mukavvaya siyah fon kartonu yapıştırılır.Kesilen mukavva parçalarının üzerine sayılar ve 4 işlem sembolleri yazılır. Duvara asmak için deliklerden deri geçirilir.

Yapılış Süresi: 2 gün

Maliyet: 6 ytl.

Dersin her aşamasında kullanılabilir.

2. sınıf matematik dersi için uygundur.

Materyalin Adı: Geometrik Cisimler Panosu
Ders: Matematik
Sınıf: 2
Öğrenme Alanı: Sayılar
Alt Öğrenme Alanı: Geometrik Cisimler ve Şekiller
Kazanım: Kare,dikdörtgen,üçgen ve çember modelleri oluşturur.

NOT: Kare, dikdörtgen,üçgen ve çemberin çizimleri yaptırılmaz.Bu oluşturulan şekillerin kapalı şekiller olduğu vurgulanır.

Dersin uygulama aşamasında kullanılan bir materyaldir.
Öğrenci kare,dikdörtgen,üçgen ve çember modellerini kullanarak ev,kamyon,ağaç,güneş v.b resimler oluşturur.

MALZEMELER:
• 1 adet mukavva
• 6 adet fon kağıdı (turuncu,sarı,yeşil,mor,pembe,siyah)
• Kuru boya
• Makas
• Yapıştırıcı
• Sağlam olması açısından yapışkan jelatin
• Yapışkan hamur

SÜRE: 2,5- 3 saatimi aldı
MALİYETİ: 3-4 YTL

MATERYALİN YAPIM AŞAMASI

1. İlk olarak mukavva kartonu mor fon kağıdı ile kaplanır.
2. İki eş parçaya ayrılır,bir parçası dikdörtgen alan olacak şekilde yeşil fon kağıdı ile kaplanır.
3. Geri kalan alandan dikdörtgen alan üstte kare alan aşağıda olmak üzere iki alan oluşturulur.Dikdötgen alan sarı,kare alan turuncu fon kağıdı ile kaplanır.
4. Sarı dikdörtgen alana kuru boya kalemleri ile çeşitli şekiller çizilir.(çocuk,ağaç,ev,güneş,tv ve kamyon…)
5. Mukavvadan çizilen şekiller oluşturulur ve çizimde gösterilen renkte fon kağıdı ile kaplanır yapışkan hamurlar yardımıyla turuncu kare alana tutturulması sağlanır.
6. Çocuk bu geometrik şekilerle yeşil fon kağıtla kaplı dikdörtgen alanda şekiller oluşturmaya çalışır. Oluştururken sarı renkteki dikdörtgen alandaki çizilen şekillerden yararlanması sağlanabilir.

Materyal’in Adı : Kesir Tablosu
Kazanım : Bir bütünü 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 eş parçaya ayırarak eş parçalardan he birinin kesrin birimi olduğunu belirtir.
Ünite : Kesirler
Ders : Matematik
Sınıf : 3. sınıf

Kullanım aşaması : İşleniş ve değerlendirme

Malzemeler : Strafor, mukavva, fon kartonu (değişik renklerde), jelâtin, yapıştırıcı, bant, makas.

Maliyet : Beş ytl ( 5 ytl )

Zaman ( süre ) : Dört saat ( 4 saat )

Yapılışı : Mukavvamızın yüzeyini( 50-70) fon kartonuyla kaplarız. Fon kartonunun üzerine 18 cm kare şeklinde 6 tane fon kartonu yapıştırırız ve üzerine elbise cırt cırtlarından yapıştırırız. Kare, üçgen, daire vb şekilde hazırlanmış şekillerimizi eşit parçalara böler ve her parçanın altına cırt cırt yapıştırırız . Materyalimiz tamamlanmıs olur.

Ders: Matematik
Hedef(kazanım): kesirler
Kullanılan malzemeler: strafor(köpük), eski dosyalık, renkli çıktı, www.gelsinler.net yapışkan, jeletin, yün iplik, şekil vermek için kesici alet(bıçak)

Maliyet: kullandığım malzemelerin çoğu kullanılmış ya da atık malzeme olduğundan toplam 2 ytl civarında

Zaman: 2-2.5 saat civarında sürdü

Düzeyi: ilkokul 3 sınıf düzeyinde

Dersin her aşamasında kullanılacak bir materyal

Yapılışı: köpüklere daire şekli verildikten sonra bıçakla kestim aynı işlemi üç ayrı pasta modeli için de uyguladım

Bu pastaları sırasıyla ilkini iki, eşit parçaya , ikinciyi dört eşit parçaya ve sonuncusunu da sekiz eşit parçaya yırdım

Rekli çıktılardaki vişne ve çilek resimlerini keserek yapıştırdım
Son aşamada pastaları dosyaların üzerine yapıştırdım yapıştırarak tamamla

MASAÜSTÜ ÇARPIM TABLOSU

1-)İlköğretim 2 sınıf matematik dersinde 1’ den 9’ a doğal sayıların çarpımına yönelik bir materyal olup değerlendirme aşamasında da kullanılabilir.

2-)İlköğretim 3 sınıf Türkçe dersinde zıtanlamlı ve eşanlamlı kelimelerin karşılıklarını buldurmaya yönelik olarak da kullanılabilir.

MALZEMELER:
Sarı renk fon kağıdı,mukavva, mukavvayı kaplamak için kırmızı cilt kağıdı,gerekli yapıştırıcılar

YAPILIŞI:
Mukavvayı kırmızı ciltle kapladım. Matbaaya vererek uygun boyutlarda kestiğim sarı fon kağıtlarını spirallettim. Spirallendikten sonra fon kağıtlarına sayıları yazdım.Hepsinin maliyeti yaklaşık 10 YTL oldu.

KULLANIMI:
Çarpanları kağıtta açıp öğrenciden işlemin sonucunu kağıtları çevirerek uygun şekilde bulmasını isteyebiliriz. Ya da sonucu yazıp çarpanlardan birini isteyebiliriz.

Türkçe dersinde kullanım için de eşanlamlı karşılığı olan bir kelime açıp karşılığını buldurabilirbiliriz .Aynı uygulamayı zıtanlamlı kelimeler için de yapabiliriz ayrıca.

Materyalin Adı: Para tablosu
Kazanım: Paralarımızı tanır.
Malzemeler:
Renkli Fon kağıtları
Mukavvalar
Renkli resimler
Renkli paralar
Yapıştırıcı
Maliyeti: 18-20 ytl

Yapılışı:
Önce mukavva üzerine renkli fon kağıtlarını yapıştırırız. Onların üzerinde renkli resimleri yapıştırırız. Üzerinde değeri veya değerine yakın fiyatları yazılı renkli paraları da mukavva üzerinde yapıştırırız.
Kullanımı: bunları önce A4 kağıdı büyüklüğünde olan paraları çocuğun ilgisini çekmek amacıyla GÜDÜLEME, diğer para tablomuzu da DEĞERLENDİRME aşamasında kullanırız.

Materyalin adı:Sayı çarkıfeleği

Kazanım:İki basamaklı doğal sayılar bir basamaklı doğal sayılara sayılara böler.
Not:Materyalin üstünde ki kartondaki sorular değiştirilerek materyal her ders ve her sınıf düzeyinde kullanılabilir hale gelebilir.

Materyaller yapılarken kullanılan araç-gereçler:

Çiviler, yuvarlak iki tahta, iki bilye,polyester, renkli kartonlar.

Materyallerin yapılım aşaması:

Yuvarlak iki tahta arasına bilyeler aracılığıyla bir çark oluşturulur.Çarkın belli bir yerde durması için atık bir demir parçası tutturulur.Yukarıdaki tahta eşit aralıklara bölünür ve çiviler çakılır.tahtalar boyanır ve soru yazılı olan kartınlar uygun yerlere yerleştirilir.

Materyalin yapım amacı:
İlköğretim düzeyinde ki çocukların oyun oynayarak soru çözmelerini sağlamak.Ve böylece dersi daha ilgi çekici hale getirmek.Bu da çocukları derse motive edecektir.

Materyalin Adı: SAYI ÇEMBERİM

Gerekli Malzemeler:
• Beş adet renkli fon karton
• Bir adet bali, bir adet para bandı, bir adet koli bandı
• Kutu biçimli bir stırafor
• Bir adet mukavva
• Makas
• Meket bıçağı
• Değişik renklerde keçeli kalem
• Cetvel
Materyalin Hazırlanışı:
Strıraforun arka tarafına 6 adet eşit boyutlarda delikler açıldı. O deliklere uygun şekilde yaptıgımız çemberlerin üzerine rakamları yazıyoruz. Bundan önce çemberleri mukavvaları uygun şekilde eşit parçalara ayırıyoruz. Onlarıçember şeklinde yapıp koli bandı ile tutturuyoruz. Onun üzerini uygun renkle kestiğimiz fon kartonlarını yapıştırıyoruz. Stıraforun etrafını belirttiğimiz renkle kaplıyoruz. O kaplamayı sağlamlaştırıyoruz. Stıraforun ortasından bir çubukla deliyoruz. Çemberleri bu çubuktan geçiriyoruz. Ve çemberleri deliklere denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ve arkasını sağlamlaştırıyoruz. Son rütuyşlarını yapıyoruz.
Kullanım Şekli-Amacı:
Bu materyali 1,2 ve 3. sınıflarda kullanabiliriz. Onların düzeylerine göre işlemler yaptırabiliriz. Ancak bu materyal tek başına bütün sınıf için kullanılamaz. Yapımı oldukça basit olan bu materyalden kümelere ayırdığımız sınıfta her kümeye bir tane hazırlayarak çocukların materyali rahat bir şekilde kullanmalarını sağlamalıyız. Tabiki daha küçüğünü yaparak.
Ayrıca bu materyal değerlendirme aşamasında kullanılacak bir materyaldir. Öncelikle dört işlemi öğrettiğimiz çocuklara bu materyalle işlemler yaptırarak konuyu tamamen pekiştirmelerine yardımcı oluruz.

MATEMATİK 3.SINIF(GEOMETRİ)
Çocukların ilgisini çekecek bir çizgi kahramanın resminin ya da bir manzara resminin büyük ebatta siah beyaz fotokobisini alırız,siyah beyaz çekimin üzerinde farkli geometrik şekiller oluştururuz(yapboz parçaları şeklinde) Ardından fotokobi kagıdını kalın bir mukavva üzerine yapıştırırz.Karton levhayı tahtaya yapıştırırız,çocuklardan o ders öğrenilecek geometrik şekle dair bir etkinlik yaptırılır.

“Levhadaki şekillerde yalnızca üçgenleri kahverengiye boyayınız.Bakalım ne çıkacak?”

MATEMATİK 4.SINIF(GEOMETRİ)
Kartondan bir yaş pasta maketi yapılır.(Maket oluşturulurken farklı dilimlerin oluşturulmasına öz4en gösterilmelidir)

Maket üzerinden öğrencilere;
Pastalar aynı sayıda mı dilimlenmiştir?
Pasta dilimlerinin köşesi bir açı oluşturmakta mıdır?
Hangi dilimlerin açısı daha büyüktür?
Açıların karşılaştırmasını nasıl yapabiliriz?

MATEMATİK 2.SINIF(çarpma işlemi)
Karton bir çark maketi hazırlanır.Hazırlanan çark maketi dilimlere ayrılır,her dilime bir rakam yazılır.Daha sonra da çarkın ortasındaki daireye çarpan sayı yazılır.Daha sonra öğrenciler ortadaki sayı ile sırayla dilim içerindeki rakamları çarparlar.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.2/10 (18 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: -2 (from 6 votes)
Matematik Dersinde Kullanılan Materyaller Ve Örnekleri, 5.2 out of 10 based on 18 ratings
Facebook İnternet Sayfamızı Beğenip Yorum Yapmayı İhmal Etmeyiniz.

You might also like

Matematikte Nasıl Başarılı Olunur ?
Matematik Dersinde Başarılı Olmanın Yolları Püf Noktaları Hakkında Gerekli Bilgiler. Matematik...
2011 Ygs Matematik Soruları Ve Cevapları 1
2011 Ygs Matematik Soruları Ve Cevapları 1 online izle, 2011 Ygs Matematik Soruları Ve Cevapları...
2011 Ygs Matematik Soruları Ve Cevapları 2
2011 Ygs Matematik Soruları Ve Cevapları 2 online izle, 2011 Ygs Matematik Soruları Ve Cevapları...
10. Sınıf Matematik Testleri Soruları Cevapları
10. Sınıf Öğrenciler İçin Hazır Matematik Test Soruları Ve Cevap Anahtarları. Aşağıda...

Etiketler: , , , , , , ,

Duyuru:
*Sitemizdeki Videolar Diziler Muzikler Fragmanlar Tanıtım Amaçlıdır. Yanlızca Kısa Bir Bölümleri Yer Almaktadır.
*Sitemizde Bulunan Videolar Yahoo, Google, İzlesene, Youtube Gibi Siteler Üzerinden Oynatılmaktadır.
*Sitemizdeki Yayınlanan Sağlık Konuları Tamamen İnternet Araştırmalarına Dayalıdır. Böyle Konularda Lütfen Doktorunuza Veya Bir Uzman Hekime Başvurunuz.
*Yazı Video gibi Konularda Hak Sahibi İddia Eden Kişiler Veya Telif Haklarına Aykırı Bir Yazı Görüyorsanız Bu Yazıyı İletisim Bölümünden Bizimle İrtibat Kurmanız Yeterli Olacaktır.

Yorumlar (2)

 

 1. kübra diyor ki:

  ben matematiqi çoq seviyomM dama matematiqi danNlamıyomM
  gülün bana dalqa qeçinN

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -6 (from 6 votes)
 2. yusuf aslan diyor ki:

  ilköğretim matematik ikinci kademe konuları ile ilgili materyal gönderir misiniz?

  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: 4.0/5 (3 votes cast)
  VA:F [1.9.13_1145]
  Rating: -2 (from 8 votes)

Yorum Gönderim